Pelkat PKLU SHALOM

Bpk. Samuel Aso

Bpk. Samuel Aso

Ketua Pelkat PKLU
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? – Yesaya 2:22
Bpk. Jantje Liliefna

Bpk. Jantje Liliefna

Wakil Ketua Pelkat PKLU
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? – Yesaya 2:22
Bpk. Jimmy Lasut

Bpk. Jimmy Lasut

Sekretaris Pelkat PKLU
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? – Yesaya 2:22
Bpk. Joseph Mandiangan

Bpk. Joseph Mandiangan

Bendahara Pelkat PKLU
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? – Yesaya 2:22
Ibu Chrestien Kiabeda

Ibu Chrestien Kiabeda

Koordinator Wilayah Pelkat PKLU
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? – Yesaya 2:22